За да сме честни пред правилата на книжовния български език. Всеки, който прави заявка, че продава палета, трябва да знае, че чрез този израз, се оказва така, че продава само една палета. При това думата палета в женски род, не съществува в книжовната норма. Затова най-добре е продавачите да използват един палет или много палети,