Фирма купува палета. Не е лесно да се забележи такъв вид оферта в днешно време или поне не е масова практика. В случая обаче, такъв вид търсене може да закачи интереса на различни фирми, бизнеси и индустрии. Обичайна практика е с нови и качествени палета да се зареждат фирми, които работят в транспортната индустрия и