Продава палета

За да сме честни пред правилата на книжовния български език. Всеки, който прави заявка, че продава палета, трябва да знае, че чрез този израз, се оказва така, че продава само една палета. При това думата палета в женски род, не съществува в книжовната норма. Затова най-добре е продавачите да използват един палет или много палети,
Купува палета

Фирма купува палета. Не е лесно да се забележи такъв вид оферта в днешно време или поне не е масова практика. В случая обаче, такъв вид търсене може да закачи интереса на различни фирми, бизнеси и индустрии. Обичайна практика е с нови и качествени палета да се зареждат фирми, които работят в транспортната индустрия и
Евро пале

Напълно възможно е, когато търсите или предлагате палети, да попаднете на съчетанието на думите евро пале. Макар граматически неправилни, за тях се крият широко известните европалети, които сами по-себе си представляват палети, изработен по стандарт 800-1200-144 мм и се свързват с определен продукт, който се е превърнал в символ на качество, сигурност и надеждност в